אתם עובדי ניקיון או מעסיקים עובדי ניקיון? -דעו את הזכויות!

לפי נתוני הלמ"ס, כ-86,700 אנשים ישראלים מועסקים בניקיון, מתוכם קיים רוב נשי, עובדים אלו בדרך כלל מגיעים מהשכבות החלשות בחברה וממעמד סוציו אקונומי נמוך. בשל כך, שמירה על זכויותיהם הכרחית ביותר, על מנת שיוכלו להתקיים בכבוד ולפרנס את משפחותיהם. לאחרונה הורחבו זכויותיהם של עובדי הניקיון מתוקף "צו ההרחבה בענף הניקיון" המהווה עוד צעד לעבר רווחתם של העובדים בתחום.

מהו צו ההרחבה בענף הניקיון ?

עובדים בתחום הניקיון נהנים מחוקים ספציפיים המגנים עליהם והם זכאים לזכויות ייחודיות מתוקף צו ההרחבה בענף הניקיון והאחזקה. צו ההרחבה מעניק הטבות נוספות לעובדי חברות הניקיון והתחזוקה מעבר למה שהחוק בפועל מעניק להם. הצו מרחיב את תוכנם של הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ארגוני מעסיקים להסתדרות, ומחיל אותן על כלל חברות הניקיון והתחזוקה ועל כלל העובדים המועסקים על-ידן בעבודות ניקיון ותחזוקה.

זכויותיהם של העובדים מתמקדות בהפרשה לקצבאות, שכר, חופשות, ימי הבראה ועוד ונועדו לעגן את עבודתם כשוות ערך לעובדי המשק הישראלי. הנקודות הבאות הן רק כמה דוגמאות ואנו ממליצים למעסיקים ועובדים כאחד להתעדכן בפירוטים הספציפיים של החוק.

אנו בקבוצת אשל מעסיקים עובדי ניקיון מקצועיים ומיומנים הנהנים מכל הזכויות המגיעות להם ומאמינים בעבודה מכבדת, אנושית והוגנת עבור כל עובד ועובד.